partnerskie benefity co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Benefity Partnerskie

Definicja z ang. Partner Benefits, z niem. Vorteile für Partner.

Co to znaczy: Oferowane poprzez pracodawcę świadczenia pozapłacowe dla „domowego partnera” - osoby, z którą jego pracownik pozostaje w związku pozamałżeńskim. Zatrudniający, chcący wprowadzić benefity partnerskie, powinien zdefiniować definicja „domowego partnera”. W Przeważnie użytkowanych definicjach są między innymi zapisy o tym, Iż partner musi być pełnoletni i zaangażowany wyłącznie w jeden związek. Ponadto osoby tworzące związek partnerski nie mogą być spokrewnione bliżej, niż to jest wymagane poprzez prawo do zawarcia małżeństwa i powinny być współzależne finansowo. Zatrudniający sam decyduje, czy obejmować programem benefitów partnerskich pary tej samej płci, a Również w jaki sposób osoby chcące przystąpić do programu powinny udokumentować swój związek. Zazwyczaj w ramach benefitów partnerskich pracodawcy proponują świadczenia niskobudżetowe, jest to zwolnienia lekarskie, zwolnienia z powodu żałoby czy spraw rodzinnych, nieliczni oferują również pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego

Czym jest Partnerskie benefity znaczenie w Słownik pracy P .