parami porównywanie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Porównywanie Parami

Definicja z ang. Paired comparison, z niem. Paarvergleich.

Co to znaczy: PARAMI PORÓWNYWANIE: Jedna z metod wartościowania pracy. Nazywane niekiedy "porównywaniem wymuszonym" jest udoskonaloną wersją rankingu stanowisk. W ramach tej sposoby wartościowania każde stanowisko porównywane jest ze wszystkimi pozostałymi. Efektem tych porównań są wartości przyznawane wg poniższej zasady.
0 = wartościowane stanowisko jest mniej istotne, niż porównywane stanowisko,
1 = wartościowane stanowisko jest równie istotne, co porównywane stanowisko,
2 = wartościowane stanowisko jest ważniejsze, niż porównywane stanowisko.
Zsumowane punkty są fundamentem do Powstania syntetycznych punktacji rankingowych. Pomimo swojej względnej prostoty, z powodu konieczności dużej liczby porównań sposób ta jest rekomendowana jedynie w małych ekipach pracowniczych

Czym jest Parami porównywanie znaczenie w Słownik pracy P .