trybunał obrachunkowy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Obrachunkowy Trybunał

Definicja Trybunał Obrachunkowy: nazywany także Europejskim Trybunałem Rewidentów Księgowych albo Trybunałem Rewizyjnym, organizacja Wspólnot Europejskich kontrolująca ich finansową politykę, dochody i opłaty. Funkcje swe spełnia wspólnie z Parlamentem Europejskim
i Poradą UE, organami odpowiedzialnymi za sprawy budżetowe. To one decydują zarazem o jego składzie personalnym, mianując 15 rewidentów na 6 lat. Działa w Luksemburgu od 1975
na mocy układu, który wszedł w życie od
1 VI 1977

Czym jest Trybunał Obrachunkowy znaczenie w Słownik T .