traktat międzynarodowy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Międzynarodowy Traktat

Definicja Traktat Międzynarodowy: istotna umowa międzynar. zawierana
w sposób formalny i uroczysty, dotycząca kwestii milit., polit., gosp. Przeważnie spotyka się traktaty pokojowe - kończące stan wojny pomiędzy krajami, sojusznicze, gwarantujące przyjazne relacje pomiędzy państwami albo tworzące podstawy pod istnienie organizacji. Ich status w prawie międzynar. określają konwencje z 1969 i 1986

Czym jest traktat międzynarodowy znaczenie w Słownik T .