szwecja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Szwecja

Definicja Szwecja: Królestwo Szwecji (Konungariket Sverige), kraj na Płw. Skandynawskim, pow. 450 000 km2, graniczy z Norwegią i Finlandią, ludność - 8,8 mln, stolica - Sztokholm. Powyżej 1 mln stanowią imigranci z innych państw skandynawskich i b. Jugosławii, Włoch, Grecji i Turcji. Językiem urzędowym jest szwedzki, jednak mniejszości fińska i lapońska posługują się swoimi językami. Sz. jest dziedziczną monarchią konstytucyjną, głową państwa jest władca, lecz jego funkcje są jedynie reprezentacyjne. Władzę ustawodawczą sprawuje parlament, a wykonawczą rząd odpowiedzialny przed parlamentem. Gospodarka szwedzka opierała się jeszcze do XX w. raczej na rolnictwie, aktualnie zatrudnienie w nim wynosi mniej niż 3% ludności, a czołową rolę odgrywa przemysł i usługi stanowiące 80% eksportu. O stabilnym poprzez dwa stulecia rozkwicie gosp., czyniącym ją jednym z najzamożniejszych krajów, zadecydowała polityka neutralności. Sz. wprowadziła po II wojnie świat., pod długoletnimi rządami socjaldemokracji, najpełniej zasady państwa dobrobytu (welfare state). Przerost świadczeń społ. i opieki państwa doprowadził jednak w latach 90. do kryzysu i narzucił potrzebę zreformowania tego mechanizmu. Sz. jest członkiem ONZ od 1946, w 1995 przystąpiła do UE

Czym jest Szwecja znaczenie w Słownik S .