szczyt madrycki nato co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Nato Madrycki Szczyt

Definicja Szczyt Madrycki Nato: spotkanie szefów krajów NATO 8-9 VII 1997
w Madrycie, na które zaproszono 3 państwa Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Polskę i Węgry) do negocjacji w kwestii członkostwa. Kończył on pierwszy faza długoletniego procesu starań tych państw o wejście do struktur Sojuszu. Złożyły się nań utworzenie Północnoatlantyckiej Porady Współpracy (XII 1991), program Partnerstwa dla Pokoju (1994), oświadczenia polityków od 2 poł. 1996 potwierdzające gotowości do rozszerzenia Sojuszu mimo oporu ze strony Rosji. Tę ostatnią kwestię rozwiązano częściowo przez podpisanie w V 1997 w Paryżu Aktu Podstawowego o Relacjach Dwustronnych, Współpracy i Bezpieczeństwie pomiędzy Rosją i NATO. Na Sz.M. przybyły także delegacje z 28 państw uczestniczących w programie PdP. Deklaracja szczytu wyznaczała także terminy zakończenia negocjacji na XII 1997 i procesu ratyfikacji tak, aby możliwe było pełne członkostwo nowych krajów do IV 1999, 50. rocznicy stworzenia Sojuszu. Kolejnym krokiem była decyzja podjęta 16 XII 1997 na spotkaniu min. spraw zagr. NATO w Brukseli o podpisaniu protokołów akcesyjnych, kończącym faza negocjacji. Decydujące znaczenie dla pomyślności procesu ratyfikacji miała debata w amer. Senacie. 31 IV/1 V 1998 przegłosował on (80 senatorów - za, 19 - przeciw) przyjęcie nowych krajów, co praktycznie przesądziło o wprowadzeniu trójki państw do NATO w 1999

Czym jest Szczyt Madrycki NATO znaczenie w Słownik S .