system polityczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczny System

Definicja System Polityczny: jedno z podst. pojęć oznaczających strukturę, w ramach której przebiega życie polit. społ.
W politologii nie ma jednej obowiązującej definicji s.p. Zwykle uznaje się, Iż s.p. to ogół działających w kraju instytucji (na przykład parlament, rząd, sądownictwo), organizacji polit. (na przykład partie polityczne, ruchy społeczno-polityczne), grup interesu (na przykład związki zawodowe, samorządy zawodowe) i stosunku pomiędzy nimi, a również zespół norm i reguł, na których podst. one funkcjonują. ( konstytucja, ordynacje wyborcze). Do klasyfikacji s.p. współcz. świata stosuje się kryteria dot. samych reżimów politycznych i tych przyjmowanych w celu opisania państwa. Z racji na charakter reżimu polit. dzieli się państwa na: demokrat. ( demokracja), totalitarne ( totalitaryzm)
i autorytarne ( autorytaryzm). Wychodząc od zasad organizacji aparatu krajów. odznacza się monarchie, republiki i mechanizm parlamentarno-gabinetowy, prezydencki i semiprezydencki. Z uwagi na struktury terytorialno-adm. państwa wyodrębniamy państwa unitarne i złożone ( federacja, konfederacja). S.p. jest ważną częścią s. społecznego. Zobacz także formy państwa

Czym jest system polityczny znaczenie w Słownik S .