system jednolitego kursu dnia co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy system jednolitego kursu dnia

Definicja System Jednolitego Kursu Dnia: mechanizm zawierania transakcji na giełdzie papierów wartościowych, gdzie wszystkie transakcje na dany papier wartościowy wykonywane są po tej samej, określonej najpierw cenie. Fundamentem do wyznaczenia jednolitego kursu w danym dniu są zlecenia giełdowe przekazane na giełdę poprzez jej członków i przyjęte na daną sesję. Jednostką transakcyjną jest jeden papier wartościowy. W swoich zleceniach klienci domów maklerskich określają liczbę papieru wartościowego i limit ceny. Emitent papieru wartościowego wybiera maklera specjalistę. Do zadań specjalisty dla danego papieru wartościowego należy między innymi ustalanie jego kursu na podst. informacji zawartych w arkuszu zleceń, który natomiast jest przygotowywany na podst. zleceń giełdowych inwestorów. Kurs ten powinien zapewniać jak najwyższy obrót papierami, a więc powinno dojść do zawarcia jak największej liczby transakcji kupna-sprzedaży akcji papierów wartościowych. Jeśli kurs zapewniający największy obrót przekracza tak zwany widełki (procentowa najwyższa zmiana kursu akcji w relacji do kursu poprzedniego, na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wynosi 10%), to obrót tymi akcjami zostaje zawieszony i mówimy wtedy o rynku niezrównoważonym. Jeśli po określonym kursie zostaną zrealizowane wszystkie zlecenia PKD (po kursie dnia) i zlecenia kupna z limitem ceny wyższym, a również zlecenia sprzedaży z limitem niższym od kursu dnia, kurs taki tytułujemy kursem równowagi, a rynek na którym został ustalony rynkiem zrównoważonym. Zobacz także mechanizm notowań ciągłych, tabela giełdowa

Czym jest system jednolitego kursu dnia znaczenie w Słownik S .