światowe konferencje kobiet co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Kobiet Konferencje Światowe

Definicja Światowe Konferencje Kobiet: konf. zwoływana od czasu, gdy ONZ ogłosiła lata 1976-85 Dekadą Kobiet. Pierwsza odbyła się w Meksyku w 1975, ostatnia w Pekinie (1995). Ich organizacja wynika z faktu, że pozycja prawna i społ. kobiet w większości, jeżeli nie we wszystkich państwach, jest z jakichś przyczyn nierównoprawna. W wielu państwach przybiera to krańcowy słowo - dyskryminacji, co pociąga za sobą szersze polit. i społ. konsekwencje. 70% ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie to kobiety, one także stanowią
2/3 analfabetów i 80%, wspólnie z dziećmi, uchodźców z regionów konfliktu, w niewielkim stopniu uczestniczą w polityce, ich zarobki są z reguły niższe niż mężczyzn, a stawiane im warunki - wyższe. Przypadek ta nie poprawia się, aczkolwiek od 1967 istnieje Deklaracja ONZ postulująca likwidację dyskryminacji kobiet, a od 1979 konwencja w tej kwestii. Konf. w Pekinie skończyła się obszerną deklaracją. Żądano w niej zapobiegania przemocy wobec kobiet, ochrony praw związanych z życiem seksualnym i macierzyństwem i dostępu do finansowych źródeł. Równocześnie konf. wykazała, że blisko 5 tys. delegatek z 189 państw i 20 tys. przedstawicielek organizacji pozarządowych, poza interesami wspólnymi dla wszystkich kobiet, ma sporo odmiennych poglądów co do treści praw kobiet. Reprezentantki środkowego wschodu oczekują ochrony swych praw społ. i rodzinnych, Latynoski i Afrykanki akcentowały nędzę i łamanie elementarnych praw ludzkich, bogata Północ mówiła o braku społ. opieki nad dziećmi i dyskryminacji zawod., wsch. Europejki o bezrobociu, cofnięciu finansowej opieki nad macierzyństwem i fizycznej przemocy wobec kobiet, Azjatki o masowej prostytucji. Dzieliły je różnice kulturowe i rel., delegatki Watykanu i z państw islamu sprzeciwiały się zapisom o swobodzie seksualnej i prawie do odmienności w tej dziedzinie, napotykając opór przedstawicielek USA, Kanady, państw UE i RPA. Deklaracja okazała się więc zbyt radykalna dla jednych i zbyt ograniczona dla drugich, co stanowi przedsmak trudności związanych
z opracowywaniem konwencji

Czym jest światowe konferencje kobiet znaczenie w Słownik S .