światowe forum ekonomiczne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

Definicja Światowe Forum Ekonomiczne W Davos: fundacja założona poprzez szwajcarskiego profesora K. Schwaba, utrzymywana ze składek członków ogromnych spółek międzynar. Coroczne spotkanie znakomitych polityków,
finansistów, przemysłowców, ludzi edukacji służy innemu zagadnieniu, jego analizie, zamianie recenzji i szukaniu rozwiązań, na przykład w 1996 podjęto problem globalizacji,
w 1998 kwestię kryzysu ekon. na rynkach azjat. ŚFE umożliwia także każdemu krajowi zaprezentowanie własnych osiągnięć i oczekiwań, nawiązanie istotnych kontaktów. Spełniło również nadzwyczajnie ważną rolę w powstaniu warunków do rozwiązania konfliktów międzynar. W Davos porozumieli się przywódcy Izraela i Palestyny - S. Peres i J. Arafat, reprezentanci białej i czarnej ludności RPA - F.W. de Klerk i N. Mandela

Czym jest Światowe Forum Ekonomiczne w znaczenie w Słownik S .