światowa rada kościołów co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Kościołów Rada Światowa

Definicja Światowa Rada Kościołów: organizacja skupiająca Kościoły chrześcijańskie, utworzona w 1948 w Amsterdamie, realizująca ideę ekumenizmu. Liczy 250 członków reprezentujących protestantyzm, prawosławie, Kościoły anglikańskie i orientalne. Siedzibą jest Genewa, gdzie co 6 lat dzieje się walne zebranie, omawiające sprawy jedności chrześcijan i problemy nauczania wiary. Poza ŚRK pozostaje Kościół katolicki uznający, Iż jako założony poprzez Chrystusa głosi jedyną i niepodzielną prawdę, więc pozostałe kościoły powinny powrócić do niego. Jednak od czasów Soboru Watykańskiego II podjął on dialog ekumeniczny i utrzymuje również kontakty ze ŚRK. Zobacz także chrześcijaństwo

Czym jest Światowa Rada Kościołów znaczenie w Słownik S .