świadek co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Świadek

Definicja Świadek: każda osoba fizyczna, która została wezwana poprzez uprawniony organ państwa (na przykład sąd, prokuraturę) do wstawiennictwa i złożenia zeznania. W procesie karnym ś. jest osoba, która naprawdę była obecna przy jakimś zdarzeniu, a własne obserwacje może zrelacjonować. W postępowaniu cywilnym to jest osoba składająca zeznanie co do okoliczności kwestie. Wg pol. prawa, nikt nie może odmówić zeznań w charakterze ś. Od zasady tej są jednak wyjątki, między innymi nie wolno przesłuchiwać na przykład duchownych
o faktach ujawnionych w trakcie spowiedzi albo adwokatów o faktach ujawnionych im w czasie prowadzenia kwestie. Ś. może także odmówić odpowiedzi, jeśli mogłaby ona narazić go na odpowiedzialność karną, hańbę, szkodę majątkową, a również wtedy gdy musiałby zdradzić tajemnicę państwową albo zawod. Do obowiązków ś. należy: stawienie się na wezwanie uprawnionego organu; złożenie zeznań zgodnych ze własną idealną wiedzą; złożenie przyrzeczenia (niezależnie od osób, które nie ukończyły 17 lat albo podejrzanych o chorobę psychiczną). Celem wyegzekwowania obowiązków ś. organ wzywający może skazać go na grzywnę albo zarządzić przymusowe jego sprowadzenie. Zobacz także: świadek koronny, świadek incognito

Czym jest świadek znaczenie w Słownik S .