stosunki polityczne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczne Stosunki

Definicja Stosunki Polityczne: układ wzajemnych stosunku i oddziaływań między wieloma podmiotami polityki (na przykład partiami politycznymi, związkami zawodowymi, ruchami społeczno-politycznymi), które dążą do realizacji swoich interesów i potrzeb przez pośredni albo bezpośredni udział w sprawowaniu władzy politycznej. S.p. mogą przybrać postać między innymi: współpracy (na przykład międzypartyjnej), walki (na przykład o władzę w trakcie wyborów), sojuszu (na przykład pomiędzy wieloma ugrupowaniami polit. i zawod.), koalicji (na przykład wyborczej). Dla sprawnego funkcjonowania władzy polit. korzystne jest, by s.p. pomiędzy podmiotami były stabilne, gdyż każda sprzeczność może wpływać destabilizująco na istniejący mechanizm polityczny

Czym jest stosunki polityczne znaczenie w Słownik S .