stany nadzwyczajne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Nadzwyczajne Stany

Definicja Stany Nadzwyczajne: organizacja prawna użytkowana w wypadku szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa i istnienia bytu państwa. Konstytucja RP przewiduje, Iż odpowiedni s.n.: stan wojenny, stan wyjątkowy albo stan klęski żywiołowej może być wprowadzony, jeśli zwyczajne środki konst. są niewystarczające, i tylko opierając się na ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej informacje. W okresie s.n. nie mogą być zmienione: konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, a również ustawa o wyborze Prezydenta RP i ustawy o s.n. W momencie s.n. i pośrodku 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu ani przeprowadzane referendum ogólnokrajowe. Nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządowych i wybory Prez. RP, kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Skutkiem wprowadzenia s.n. jest ograniczenie praw człowieka i praw i wolności obywatelskich przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu obowiązków

Czym jest stany nadzwyczajne znaczenie w Słownik S .