stały trybunał arbitrażowy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Arbitrażowy Trybunał Stały

Definicja Stały Trybunał Arbitrażowy: odmiennie Stały Trybunał Rozjemczy, organ sądowy powołany poprzez pierwszą konferencję haską w 1899 w celu rozstrzygania sporów pomiędzy krajami. Jego sekretariat - Stałe Biuro Międzynarodowe - znajduje się w Hadze. Każde kraj wyznacza do 4 prawników o najwyższych kwalifikacjach z zakresu prawa międzynar., którzy znajdują się na listach Trybunału i są dyspozycyjni, gdyby zaszła potrzeba pełnienia funkcji arbitra. Państwa wybierają z tej listy sędziów dla swej kwestie. Rola STA nie jest tak znacząca, jak było to zamierzeniem artystów, lecz rozpatrzył on sporo spraw związanych
z arbitrażem międzynarodowym po
II wojnie świat

Czym jest Stały Trybunał Arbitrażowy znaczenie w Słownik S .