środki budowy zaufania co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy środki budowy zaufania i bezpieczeństwa

Definicja Środki Budowy Zaufania I Bezpieczeństwa: działania mające na celu redukcję napięcia międzynar., stabilizację pokojowej współpracy, obniżanie poziomu rywalizacji wojsk., powiększenie przejrzystości zbrojeń i zapobieganie błędnej interpretacji posunięć wojsk., która mogłaby doprowadzić do przypadkowego wybuchu konfliktu. Akt Końcowy KBWE wskazał na kilka zasad, które powinny obowiązywać sygnatariuszy: wyprzedzające powiadamianie o manewrach wojsk.; ruchach wojsk; zamiana obserwatorów. Normalnie wywiązywano się z tych zobowiązań. Na konferencji sztokholmskiej KBWE w 1986 przyjęto dokument precyzujący ś.b.z.b. i reguły ich stosowania - Confidence and Security Building Measures (CSBM), który był modyfikowany w 1990, 1992 i w 1994. Ostatnia zmiana była efektem konf. w Wiedniu, na której wskazano pośród ś.b.z.b. następujące: regularną wymianę informacji wojsk., postęp kontaktów wojsk., wyprzedzające powiadamianie o działalności wojsk., prawo do jej obserwacji, postanowienia ograniczające działalność wojsk., utworzenie mechanizmu bezpośredniej łączności pomiędzy stolicami krajów - sygnatariuszy, doroczne spotkania omawiające wykonanie przyjętych środków. Zobacz także gorąca linia, układ otwartego nieba

Czym jest środki budowy zaufania i znaczenie w Słownik S .