split co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Split

Definicja Split: przypadek, gdzie emitent dokonuje operacji podziału akcji na mniejsze. Suma wartości nominalnej akcji po s. musi być równa wartości nominalnej akcji przed splitem. Zabieg taki użytkowany jest przeważnie, gdy cena akcji na giełdzie papierów wartościowych jest zbyt wysoka i utrudnia dostęp do nich inwestorom

Czym jest split znaczenie w Słownik S .