solidaryzm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Solidaryzm

Definicja Solidaryzm: kierunek społ.-polit. głoszący tezę o naturalnej wspólnocie interesów wszystkich z wyjątkiem ich statusu ekon. i zawod. Odpowiednio z założeniami s. życie społ.-gosp. powinno być podporządkowane normom mającym swą podstawę w kryteriach etycznych, ich nieprzestrzeganie narusza gdyż zasadę solidarności i wywołuje reakcję społ. Rolą państwa jest sprzyjanie rozwiązywaniu zaistniałych problemów i konfliktów. S. rozwinął się w 2 poł. XIX w. we Francji, za jego artystów uważane jest między innymi . Durkheima i L. Duguita. Idee s. odegrały ważną rolę na gruncie socjalnej doktryny Kościoła, stając się swoistym programem społ.-gosp. przeciwstawnym zarówno indywidualizmowi, jak i kolektywizmowi

Czym jest solidaryzm znaczenie w Słownik S .