sobór co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Sobór

Definicja Sobór: zebranie biskupów w Kościele katol. Pierwszy S. Nicejski I zwołano w 325. Istnieją s. ekumeniczne, powszechne, zwoływane poprzez papieża i s. lokalne - synody. W czasie s. są podejmowane uchwały w kwestiach kościelnych. S. stanowi najwyższą władzę w Kościele, jego decyzje są traktowane jako nieomylne, kiedy dot. prawd wiary. Chociaż głosu decydującego nie ma przewarzająca część zebranych, lecz papież, który zatwierdza uchwały. Sporo s. oznaczało zwrot w historii Kościoła, takie znaczenie miał ostatni Sobór Watykański II

Czym jest sobór znaczenie w Słownik S .