sądy wojskowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wojskowe Sądy

Definicja Sądy Wojskowe: organy wymiaru sprawiedliwości działające w systemie sądownictwa szczególnego. Orzecznictwu s.w. podlegają kwestie o przestępstwa popełnione poprzez: żołnierzy w czynnej służbie wojsk., pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach wojsk. i jeńców wojennych. S.w. obejmują sądy garnizonowe i okręgowe, które podlegają Izbie Wojsk. Sądu Najwyższego. Udział obrońcy ( adwokata) w rozprawie jest obligatoryjny przed wszystkimi s.w. Zobacz także sądy szczególne

Czym jest sądy wojskowe znaczenie w Słownik S .