sądownictwo międzynarodowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Międzynarodowe Sądownictwo

Definicja Sądownictwo Międzynarodowe: instytucje i zespół środków wykorzystywanych rozstrzyganiu spornych spraw pomiędzy krajami i innymi podmiotami stosunków międzynar. wg norm prawa międzynar. Ideę tę po raz pierwszy podniesiono na haskiej konferencji z 1907, w momencie międzywojennym funkcjonował przy Lidze Narodów Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynar.(1922-39), który zastąpił wspólnie z powstaniem ONZ Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej. Prócz niego działają instytucje regionalne, na przykład Środkowoamerykański Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Specjalnie do ścigania przestępców wojennych w 1945 powołano Międzynarodowy Trybunał Wojsk. Na mocy decyzji 120 krajów ONZ w 1998 powstał Międzynarodowy Stały Trybunał Karny mający za zadanie ścigać zbrodnie ludobójstwa. Trwa ratyfikacja jego statutu, od której zależy rozpoczęcie działalności. Warunkiem podjęcia kwestie poprzez sądownictwo międzynar. jest akceptacja stron dla tego typu kompetencji. W takiej sytuacji wydanie orzeczenia poprzez trybunały jest ostatecznie wiążące dla stron

Czym jest sądownictwo międzynarodowe znaczenie w Słownik S .