rejonowy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rejonowy Sąd

Definicja Sąd Rejonowy: podstawowa jednostka orzekająca wymiaru sprawiedliwości działająca w systemie sądownictwa powszechnego ( sądy powszechne). S.r. obejmuje swoim zasięgiem jedną albo kilka gmin. Rozpatruje w pierwszej instancji przewarzająca część spraw sądowych: cywilnych, karnych, rodzinnych i opiekuńczych, gosp. i prawa pracy i ubezpieczeń społ. S.r. nie rozpoznaje tylko tych spraw, które są zastrzeżone do kompetencji sądu wojewódzkiego

Czym jest sąd rejonowy znaczenie w Słownik S .