apelacyjny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Apelacyjny Sąd

Definicja Sąd Apelacyjny: jednostka orzekająca wymiaru sprawiedliwości działająca w systemie sądownictwa powszechnego od 1990. Sąd ten pełni tylko jedną rolę - rozpoznaje środki odwoławcze ( apelacja) od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie wojewódzkim. Spółka akcyjna jest więc sądem drugiej instancji dla spraw rozpatrywanych w pierwszej instancji w sądzie wojewódzkim

Czym jest sąd apelacyjny znaczenie w Słownik S .