warunki bytowe co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Bytowe Warunki

Co to znaczy: ogół zasobów → środowiska człowieka, zarówno ich liczba jak i jakość, umożliwiających zaspokajanie → potrzeb socjalnych. To są zasoby materialne (fizyczne), jak: woda, powietrze, żywność, mieszkania, urządzenia → infrastruktury technicznej i socjalnej i niematerialne (relacje socjalne, dostęp do informacji). Określone środowisko może umożliwiać bądź ograniczać zaspokajanie potrzeb człowieka. Ograniczenia te wywołane są brakiem dostatecznej ilości dóbr (zasobów) – tak zwany dobra rzadkie, albo ich niską jakością zakłócającą pełne zaspokojenie potrzeb. Impulsy ograniczające mogą mieć charakter przyrodniczy (klęski żywiołowe, degradacja środowiska naturalnego), techniczno -ekonomiczny (brak miejsc pracy, niedorozwój infrastrukturalny) albo socjalny (bariery instytucjonalne, → patologia socjalna). Pokrewnymi pojęciami są: → jakość życia, → poziom życia

Czym jest Warunki Bytowe znaczenie w Słownik geografia W .