szwedzi co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Szwedzi

Co to znaczy: naród Szwecji (około 9 mln osób) posługujący się językiem szwedzkim. Wywodzi się on z germańskich plemion Swewów i Gotów (→ Germanie), które na pocz. n.e. zamieszkiwały region dzisiejszej środk. i płd. Szwecji. Swewowie w XI w. podporządkowali sobie Gotów, a w XII –XIII w. podbili Finów. W tym okresie formowała się etniczna odrębność Sz. Dokonywali oni licznych podbojów w Europie, maksimum swej ekspansji osiągając w XVII (potop szwedzki). Chrystianizacja Sz. dokonała się w XI –XII w., ale wpływ reformacji w XVI w. spowodował, że w większości są luteranami (Szwedzki Kościół Ewangelicko -Luterański). W 2 poł. XIX w. nastąpiła emigracja zamorska (raczej do Stanów Zjednoczonych i Kanady). Aktualnie Sz. są jednym z najwyżej rozwiniętych gospodarczo społeczeństw Europy. Kultura ludowa wyrosła z tradycji chłopskich i pasterskich, rozwinięty folklor muzyczny (ballady, pieśni, zawołania)

Czym jest Szwedzi znaczenie w Słownik geografia S .