szwajcarzy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Szwajcarzy

Co to znaczy: → naród Szwajcarii (7 mln osób), w którego → etnogenezie istotną rolę odegrały zromanizowane plemiona celtyckie (m.in. → Helwetów) oraz Retowie (przodkowie dzisiejszych → Retoromanów). W V w. napłynęli tu także → Germanie (Burgundowie, Alemanowie, Frankowie, Longobardowie). Sz. posługują się czterema językami: w płn. i środk. części Szwajcarii – niemieckim, a właściwie dialektem Schwyzerdütsch (73% Sz.); w zach. i płn.-zach. części – francuskim, dialekt prowansalski (21%); w płd. – włoskim (ok. 5%), a w Gryzonii – retoromańskim (ok. 1%). Niemiecko- i francuskojęzyczni Sz. są protestantami, głównie kalwinami, zaś italojęzyczni – katolikami. W XVI w. kraj ten był ważnym ośrodkiem Reformacji (→ kalwinizm). Mimo wielojęzyczności, Szwajcaria nie jest państwem wielonarodowym, gdyż Sz. mają silne poczucie → tożsamości narodowej. Ukształtowało się ono na gruncie porozumienia związków terytorialnych miast i kantonów (Związku Szwajcarskiego) zawartego w celu obrony przed wspólnymi wrogami. Obrona niezależności wzmacniała poczucie wspólnoty. Obszar dzisiejszej Szwajcarii pozostawał wielokrotnie pod obcymi wpływami – od 58 r. p.n.e. znalazł się w obrębie rzymskiej prowincji – Galii; w VI w. – w państwie Franków; w IX w. został podzielony między Burgundów a Niemców. Dlatego właśnie w XIII w. powstał związek kantonów, który stał się podstawą utworzenia Związku Szwajcarskiego. Liczne zwycięstwa, a w rezultacie uzyskanie przez Szwajcarię niepodległości w 1648 r. wzmacniało poczucie tożsamości narodowej. W 1815 r. Kongres Wiedeński zatwierdził neutralność Szwajcarii. Od XIX w. jest ona państwem federalnym, utrzymuje wspólne wojsko, finanse, par-lament i instytucję referendum. Jest to kraj wysoko rozwinięty gospodarczo. Sz. są społeczeństwem o jednym z najwyższych na świecie wskaźników poziomu życia. W kulturze ludowej silnie zaznaczone tradycje górali alpejskich – bogaty folklor muzyczny: instrumentalny i wokalny (pieśni, zawołania pasterskie, ballady o bohaterach W. Tellu czy A. Winkelriedzie), tradycje karnawałowe.

Czym jest Szwajcarzy znaczenie w Słownik geografia S .