system co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja System

Co to znaczy: zestaw przedmiotów wspólnie z relacjami pomiędzy nimi i między całym s., a jego otoczeniem. Przykładowo, jeżeli → gospodarkę traktujemy jako s., to jego elementami są poszczególne działy, → gałęzie, branże i pojedyncze → przedsiębiorstwa gospodarczo-usługowe; stosunki to współzależności kooperacyjne, finansowe, produkcyjne, zatrudnieniowe pomiędzy nimi, zaś otoczeniem gospodarki jest terytorium, w obrębie którego zlokalizowane są te przedmioty (gałęzie, branże, przedsiębiorstwa gospodarczo -usługowe). Zastosowanie definicje i własności s. pozwala na całościowe widzenie i badanie złożonych → struktur społeczno-gospodarczych. Najwcześniej termin s. pojawił się w biologii w charakterystyce układu tkanek organizmów żywych (L. Bertalanffy, lata 30. XX w.), a w dalszym ciągu rozpowszechnił w innych dyscyplinach edukacji

Czym jest System znaczenie w Słownik geografia S .