system partyjny państwa co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Państwa Partyjny System

Co to znaczy: dominująca w → kraju struktura podziału → władzy między → partie polityczne. Wyróżniamy: 1. mechanizmy jednopartyjne – na przykład w byłych krajach socjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej; 2. mechanizmy dwupartyjne – na przykład przemienna dominacja jednej i drugiej partii w rządzeniu państwem (USA, Ogromna Brytania); 3. mechanizmy wielopartyjne – cechujące się brakiem wyraźnej dominacji określonej partii, co skutkuje liczne zmiany rządów, wymagając częstego zawierania umów i koalicji międzypartyjnych (na przykład Włochy, Francja, Izrael, państwa skandynawskie)

Czym jest System Partyjny Państwa znaczenie w Słownik geografia S .