struktura przestrzenna miasta co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Miasta Przestrzenna Struktura

Co to znaczy: rozmieszczenie na obszarze → miasta różnych typów działalności społecznogospodarczej (→ funkcji), związanego z nimi zagospodarowania materialnego (urządzeń trwałych) i układów rozmieszczenia ludności i zabudowy mieszkaniowej (→ struktura morfologiczna miasta, → struktura funkcjonalno-przestrzenna, → struktura społeczno-przestrzenna miasta). Czynnikami porządkującymi s.p.m. są: wg E. Burgessa – odległość od centrum miasta (→ schemat stref koncentrycznych), zaś wg H. Hoyta – dostępność komunikacyjna, wyznaczona poprzez przebieg głównych szlaków komunikacyjnych (→ schemat sektorowy). Z kolei C. D. Harris i E. L. Ullman stwierdzili, że miasto jest układem wieloośrodkowym (policentrycznym) stworzonym poprzez zrośnięcie się osiedli o różnych funkcjach. Ciekawą propozycją ustalenia prawidłowości w s.p.m. był również schemat → miasta-ogrodu E. Howarda

Czym jest Struktura Przestrzenna Miasta znaczenie w Słownik geografia S .