stereotyp co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Stereotyp

Co to znaczy: zestaw informacji o charakterze wartościującym na temat ludzi, grup socjalnych bądź obszarów, tylko częściowo zgodny z rzeczywistością, a mimo to stanowiący podstawę do formułowania recenzji o tych ludziach czy obszarach i uzasadniający ustosunkowanie się do nich. To jest zatem funkcjonujący w świadomości socjalnej uproszczony, zniekształcony i zabarwiony emocjonalnie obraz rzeczywistości; sąd war-tościujący połączony z przekonaniem. powstaje wskutek wielokrotnego kojarzenia pewnych symboli z określoną kategorią zjawisk, nawet jeżeli to kojarzenie jest błędne, nieaktualne albo wyrwane z kontekstu (na przykład Górny Śląsk to silnie zanieczyszczona kraina kopalń i hut; w Stanach Zjednoczonych kapitał leżą na ulicy; Japończycy wykazują takie cechy jak: zdyscyplinowanie, sumienność, pracowitość, których nie przypisuje się na przykład Polakom) i utrwalany jest przez obiegowe opinie. Przyjmowanie s. jest wyrobieniem sobie recenzji o ludziach, obszarach i ocenianie ich, jeszcze zanim się je pozna. S. jest naładowany emocjonalnie, kluczowym jego komponentem jest emocja, a nie rozumowe poznanie, stąd jest on odporny na zmiany. Przyjmujemy s. ponieważ jest nam tak wygodnie, bo nie wymaga to wysiłku potrzebnego do rozumowego poznania świata. S. pozwala człowiekowi porządkować rzeczywistość zanim jeszcze jej doświadczy, a więc wyprzedzając użycie rozumu. S. przeważnie służy pomniejszaniu różnic między członkami ekipy socjalnej, do której należymy (potrzeba poczucia przynależności, identyfikacji z ekipą, potrzeba akceptacji), a sztucznym powiększaniu tych różnic w relacji do członków innych grup socjalnych (swój – obcy). Może to prowadzić do eskalacji postaw wrogości

Czym jest Stereotyp znaczenie w Słownik geografia S .