słoweńcy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Słoweńcy

Co to znaczy: → naród Słowenii (blisko 2 mln osób). S. zamieszkują także płn. Włochy oraz płd.-wsch. Austrię (Styrię). Plemiona południowosłowiańskie (→ Słowianie) zasiedliły ten obszar w VI w. S. są katolikami (chrystianizacja w VIII w.). Ze względu na małą liczebność S. wciąż podlegali sąsiednim silniejszym ludom i państwom (np. od VIII w. weszli w skład państwa frankońskiego, a później niemieckiego). Przeciwstawiali się wpływom niemieckim i włoskim, kultywując kulturę i tradycje słowiańskie. Od XIV w. znaleźli się pod panowaniem Habsburgów. W okresie tym następuje rozwój literatury w języku słoweńskim. Język mówiony wykazuje jednak duże zróżnicowanie (7 dialektów). Tożsamość narodową wykształcili w XIX w. Opierali się także wpływom chorwackim i serbskim, choć po wystąpieniu przeciw Habsburgom pod koniec I wojny światowej, musieli z tymi narodami utworzyć Królestwo Chorwatów, Serbów i Słoweńców. W 1929 r. przekształciło się ono w Jugosławię. W czasie II wojny światowej Słowenia została podzielona między Włochów i Niemców (rozwijał się ruch oporu). Po wojnie weszła w skład Federacyjnej Republiki Jugosławii. W 1989 r. w referendum S. opowiedzieli się za secesją, a niepodległość Słowenii została proklamowana w 1991 r. W warunkach rozwoju cywilizacji i kultury Zachodu następuje zanikanie odrębności kulturowej S.

Czym jest Słoweńcy znaczenie w Słownik geografia S .