słowacy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Słowacy

Co to znaczy: → naród Słowacji (4,5 mln osób), którego przedstawiciele mieszkają także w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii. Słowacka → grupa etniczna powstała ok. VI w., jako efekt zmieszania się różnych plemion słowiańskich (→ Słowianie), które napłynęły na ten obszar, z zamieszkującymi go wcześniej plemionami celtyckimi i germańskimi. W IX w. nastąpiła chrystianizacja. Większość S. wyznaje → katolicyzm, w mniejszej liczbie także → luteranizm i → grekokatolicyzm. Tereny Słowacji zawsze wchodziły w skład innych, silniejszych państw – od Królestwa Wielkomorawskiego począwszy, przez Królestwo Węgierskie, a od XVI w. Cesarstwo Austro -Węgierskie. Od XII w. na terenie Słowacji miała miejsce → kolonizacja niemiecka, a na północy (Spisz, Orawa) rozwijało się osadnictwo polskie. Pod koniec XVIII w. zaczęła budzić się świadomość narodowa S. Istotne znaczenie dla kształtowania się tożsamości narodowej S. miało powstanie w XIX w. literackiego języka słowackiego. Do tego czasu w piśmiennictwie i liturgii używany był język czeski. W XIX w. dochodziło także do powstań antywęgierskich, przeciwstawiających się madziaryzacji (wpływom węgierskim). Po I wojnie światowej Słowacja znalazła się w federacyjnej Czechosłowacji. Już w okresie międzywojennym S. dążyli do secesji, co doprowadziło tylko do antagonizmów z → Czechami. Słowacja stała się suwerennym państwem dopiero w 1993 r. S. zamieszkujący obszary nizinne zajmują się uprawą zbóż, winorośli i chmielu, zaś na obszarach górskich głównie hodowlą. W tradycji ludowej posiadają bogatą literaturę ustną (bajki, legendy np. o Janosiku), a także rozwinięte rzemiosło w zakresie wyrobów ze skóry, z drewna, tkactwo, haft, koronczarstwo.

Czym jest Słowacy znaczenie w Słownik geografia S .