sikhizm co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Sikhizm

Co to znaczy: religia → Sikhów (pendżabskie „sikkh”, palijskie „sikkha” oznacza uczeń) powstała na przełomie XV –XVI w. na gruncie → hinduizmu i → islamu jako słowo rozczarowania tymi dwiema religiami. S. uznaje istnienie jedynego nieosobowego Boga, który jest różna istotnie od duszy ludzkiej (w hinduizmie dusza jest cząstką Boga w człowieku: Brahman -atman). Nie uznaje ?Xadnych figuralnych wyobrażeń Boga (w odróżnieniu do hinduizmu, który czci bogów pod wieloma postaciami). S. odrzuca również podział społeczeństwa na kasty wychodząc z założenia, Iż Bóg kocha wszystkie własne dzieci jednakowo. Uznaje z kolei prawo karmana i wiarę w wędrówkę dusz. Naczelną zasadą s. jest pełne miłości oddanie się Bogu i pracowite i uczciwe życie. Opiera się ono na 3 zasadach: pracuj, módl się i dziel się z innymi. S. propaguje szacunek dla drugiego człowieka i solidarność socjalną. Ostatecznym celem człowieka jest połączenie się z Bogiem (moksza). W s. nie ma kapłanów, każdy wyznawca może sprawować rytuały. W XVII w. powstała święta księga Sikhów nazywana Granth (Księga), Adi Granth (Praksięga) bądź Guru Granth Sahib, a jej kluczowy egzemplarz znajduje się w świątyni w Amritsar. Księga traktowana jest jak osoba (rano jest budzona, pośrodku dnia spoczywa na tronie, wachluje się ją, oddaje się jej cześć, a wieczorem jest układana do snu)

Czym jest Sikhizm znaczenie w Słownik geografia S .