piramida płci wieku co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Piramida Płci I Wieku

Co to znaczy: wykres słupkowy zbudowany na układzie współrzędnych prostokątnych, którego oś pionowa przedstawia → wiek kalendarzowy ludności, zaś oś pozioma liczbę kobiet (na prawo od punktu 0) i liczbę mężczyzn (na lewo od punktu 0). Wykres ten pozwala dokonać wnikliwej analizy → struktury płci i wieku ludności. W zależności od udziału poszczególnych → grup wieku, a więc od → struktury wieku, p.p.i w. wskazuje wiek społeczeństwa (→ populacji), któremu odpowiadają trzy fundamentalne typy piramid: → piramida progresywna, → piramida stacjonarna (zastojowa) i → piramida regresywna. W p.p.i w. wykorzystuje się → demograficzne grupowanie wieku, przyjmując wyłącznie ekipy wieku o jednakowej rozpiętości, aby zachować ich porównywalność. Podstawa piramidy wskazuje na udział dzieci i młodzieży w społeczeństwie, świadcząc równocześnie o wysokości poziomu urodzeń. Z kolei górna część piramidy pokazuje udział starej ludności, świadcząc o przeciętnym czasie trwania życia i poziomie zgonów. Typy p.p. i w. powiązane są z ustalonymi etapami → rozwoju demograficznego, gdzie poziom urodzeń i zgonów kształtowane są poprzez impulsy systemowe, a zmiany następują bez pośpiechu i są nieodwracalne. Zmianę kształtu piramidy skutkuje stały spadek poziomu urodzeń kierujący do zmniejszania się udziału dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie ludności (zwężanie się podstawy piramidy) i spadek zgonów i wydłużanie się czasu trwania życia, co przyczynia się stopniowego wzrostu udziału ludności starej w społeczeństwie (rozszerzanie się górnych partii piramidy). Jednak nie zawsze p.p. i w. zachowuje regularny kształt. W piramidzie mogą zaznaczać się wręby, wskazujące na mniejszą liczebność ustalonych grup wieku, jest to → niż demograficzny, bądź także wybrzuszenia wskazujące na większą liczebność ustalonych grup wieku, a więc → wyż demograficzny. Na stworzenie owych deformacji, obejmujących tylko niektóre ekipy wieku, wpływ mają impulsy losowe o krótkotrwałym okresie działania (kilku lat). Taką nieregularną piramidę, zaburzoną poprzez I i II wojnę światową, posiada Polska. Gdyż pokolenia wyżowe wchodząc w wiek rozrodczy dają znów pokolenie wyżowe swoich dzieci (tak zwany „echo wyżu”), a pokolenia niżowe dają niewiele liczne pokolenie swoich dzieci, to w piramidzie płci i wieku ludności Pol-ski obserwujemy zdarzenie naprzemiennego występowania (falowania) wyżów i niżów demograficznych

Czym jest Piramida Płci I Wieku znaczenie w Słownik geografia P .