mongolskie ludy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Ludy Mongolskie

Co to znaczy: → ałtajskie ludy wywodzące się z koczowniczo-pasterskich → plemion Azji środk., a zwłaszcza obszaru dzisiejszej Mongolii, posługujące się mongolskimi językami (→ ałtajskie języki). Ekspansja tych plemion objęła ogromne obszary Azji, ale często ulegały one → asymilacji z podbijanymi ludami tubylczymi. Tradycyjnymi wierzeniami była wiara w duchy opiekuńcze, dziś większość z nich jest wyznawcami → buddyzmu. Zajmują się uprawą zbóż i hodowlą zwierząt. Do m.l. należą: Chałchasi (inaczej → Mongołowie), Ojraci, Kałmucy, → Dagurzy, → Buriaci. Największą grupą wśród m.l. są Chałchasi, stanowiący większość ludności Mongolii. → Pasterstwo do dziś odgrywa tam dużą rolę a pasterze, podobnie jak kiedyś ich przodkowie, mieszkają w skórzanych namiotach (jurta). Ojraci mieszkają w zach. Mongolii oraz w Kotlinie Dżungarskiej w Chinach. Zajmują się pasterstwem, prowadząc przy tym → koczowniczy tryb życia. Wyznają buddyzm (→ lamaizm). Kałmucy – silnie spokrewnieni z Ojratami – w przeszłości zajmowali się koczowniczym pasterstwem, a obecnie uprawiają zboże i hodują zwierzęta. Zamieszkiwali Kałmucję nad dolną Wołgą, gdzie do 1943 r. posiadali własną republikę autonomiczną. Wskutek represji stalinowskich zostali do Kazachstanu i na Syberię, podobnie jak wiele innych ludów.

Czym jest Mongolskie Ludy znaczenie w Słownik geografia M .