amerykanie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Amerykanie

Co to znaczy: → naród Stanów Zjednoczonych Ameryki powstały w wyniku → asymilacji przedstawicieli różnych narodów i → grup etnicznych przybyłych na kontynent amerykański. Podstawowe segmenty narodu amerykańskiego tworzą: Euroamerykanie, → Afroamerykanie, → Latynosi, Azjoamerykanie (Orientals), → Indianie, będący rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północnej oraz A. tzw. multietniczni, którzy ulegając procesowi asymilacji zatracili swą tożsamość etniczną (czują się wyłącznie A.). Liczba ludności USA wynosi ok. 300 mln osób. A. posługują się amerykańską odmianą języka angielskiego. W stanach płd. duże znaczenie ma także język hiszpański. Proces tworzenia się A. jako narodu (amerykanizacja) został zainicjowany już w XVII w. Podstawę kształtowania się zasadniczego zrębu kulturowego A. dali → Brytyjczycy wyznania protestanckiego, którzy byli pionierami → kolonizacji europejskiej. Sprowadzali oni murzyńskich niewolników z Afryki i Karaibów do pracy na plantacjach. Strumień napływających z Europy migrantów stopniowo zwiększał się, obejmując w XIX w. osadników z Europy płn. (→ Irlandczycy, Niemcy, Skandynawowie), a następnie z Europy płd. (→ Włosi, → Grecy), środk. i wsch. (→ Polacy, → Rosjanie, Żydzi, obywatele Austro -Węgier), a także z Azji (poprzez Hawaje) → Japończycy, → Chińczycy. W 2 poł. XX ruszyły strumienie migracji z Ameryki Środkowej (z Meksyku, Antyli, Kuby), z Azji (Indie, Wietnam, Tajwan, Hongkong, Filipiny, Korea Płd., Liban, Izrael, Iran). Anglosaski wzorzec kulturowy wzbogacany elementami kulturowymi innych narodów europejskich, a także kultur afrykańskich, latynoamerykańskich, wschodnioazjatyckich oraz indiańskich uległ przekształceniu w odrębną kulturę amerykańską (→ angloamerykański krąg kulturowy). Jej cechą jest wielokulturowość.

Czym jest Amerykanie znaczenie w Słownik geografia A .