źródło niekontrolowane co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Niekontrolowane Źródło

Co to jest źródło niekontrolowane
zamknięte źródło promieniotwórcze zawierające izotop promieniotwórczy, którego aktywność w momencie wykrycia źródła przekracza wartość poziomu progowego aktywności źródła niekontrolowanego, a które nie zostało objęte nadzorem i kontrolą w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej poprzez organy dozoru jądrowego lub zostało nimi objęte, lecz kontrola i nadzór nad tym źródłem zostały utracone, zwłaszcza na skutek porzucenia, zaginięcia, kradzieży lub niezgodnego z prawem przekazania źródła

Czym jest źródło niekontrolowane znaczenie w Słownik prawo Z .