zapobieganie przenikaniu co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Zanieczyszczeń Przenikaniu Zapobieganie

Co to jest zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń
dotyczy modyfikacji mechanizmów produkcyjnych. Ma na celu
pomniejszenie albo wyeliminowanie przedostawania się substancji
zanieczyszczających do gleby i wód powierzchniowych, podziemnych i gruntowych.
Obejmuje w pierwszej kolejności rodzaje działalności powiązane z uszczelnianiem
powierzchni gruntu zakładów przemysłowych, zakładaniem zbiorników dla odpływów zanieczyszczeń,
wycieków i umacnianiem urządzeń magazynowych i środków transportu
zanieczyszczeń;

Czym jest zapobieganie przenikaniu znaczenie w Słownik prawo Z .