zakład drobiu co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Drobiu Zakład

Co to jest zakład drobiu
przedmiot budowlany albo jego część, gdzie wykonuje się jedną z
następujących czynności:
a) produkcję jaj
wylęgowych przydzielonych do wylęgu piskląt reprodukcyjnych, prarodzicielskich
albo rodzicielskich (zakład hodowli zarodowej),
b) produkcję jaj
wylęgowych przydzielonych do wylęgu piskląt użytkowych (zakład
reprodukcyjny),
c) odchów drobiu
hodowlanego do etapy osiągnięcia dojrzałości płciowej albo rozpoczęcia nieśności
(zakład odchowu drobiu),
d) inkubację jaj
wylęgowych, wyląg i dostarczanie piskląt jednodniowych, za które uważane jest
pisklęta drobiu mające mniej niż 72 godziny życia, jeszcze niekarmione, a w
przypadku piskląt kaczki piżmowej (Cairina moschata) albo jej krzyżówki, które
mogły być karmione (zakład wylęgu drobiu)

Czym jest zakład drobiu znaczenie w Słownik prawo Z .