użytkownik co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Gmo Użytkownik

Co to jest użytkownik GMO
osoba fizyczna albo
prawna bądź także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
dokonująca na własny rachunek operacji zamkniętego użycia GMO albo działania
polegającego na zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska, w tym wprowadzenia do
obrotu produktów GMO;

Czym jest użytkownik GMO znaczenie w Słownik prawo U .