urządzenia związane co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja urządzenia związane z wykorzystaniem, unieszkodliwianiem lub usuwaniem odpadów

Co to jest urządzenia powiązane z wykorzystaniem, unieszkodliwianiem albo usuwaniem odpadów
zakład albo część zakładu w całości albo częściowo
przydzielony do zastosowania, unieszkodliwiania albo usuwania odpadów i
sprzęt techniczny przydzielony do zastosowania, unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, stanowiący część innego procesu
produkcyjnego. Pojęcie ta obejmuje także przyległe tereny przydzielone do
składowania odpadów, w tym składowiska i obszary morza używane do tego
celu;

Czym jest urządzenia związane z znaczenie w Słownik prawo U .