unieszkodliwianie odpadów co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Odpadów Unieszkodliwianie

Co to jest unieszkodliwianie odpadów
poddanie odpadów mechanizmom
przekształceń biologicznych, fizycznych albo chemicznych ustalonym w załączniku
nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia
dla życia, zdrowia ludzi albo dla środowiska

Czym jest unieszkodliwianie odpadów znaczenie w Słownik prawo U .