unieszkodliwianie odpadów co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne

Co to jest unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne
obejmuje mechanizmy unieszkodliwiania fizycznego/chemicznego,
spalanie (spopielanie) odpadów, unieszkodliwianie biologiczne i każdą inną
metodę unieszkodliwiania;

Czym jest unieszkodliwianie odpadów znaczenie w Słownik prawo U .