tymczasowy obiekt budowlany co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Budowlany Obiekt Tymczasowy

Co to jest tymczasowy przedmiot budowlany
przedmiot budowlany przydzielony do czasowego użytkowania w momencie krótszym od
jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce albo
rozbiórki, a również przedmiot budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

Czym jest tymczasowy obiekt budowlany znaczenie w Słownik prawo T .