tereny zieleni co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Zieleni Tereny

Co to jest tereny zieleni
tereny wspólnie z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie albo miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne albo osłonowe, a zwłaszcza parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe i cmentarze, a również zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom i obiektom kolejowym i przemysłowym

Czym jest tereny zieleni znaczenie w Słownik prawo T .