leśny materiał podstawowy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Podstawowy Materiał Leśny

Co to jest leśny materiał fundamentalny
przydzielone do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego:
a) źródło nasion - drzewa narastające na ustalonym obszarze, z których pobierane są nasiona,
b) drzewostan - zespół drzew o zbliżonych cechach morfologicznych, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie i wzajemnie na siebie oddziałujących,
c) plantacja nasienna - ekipa wyselekcjonowanych klonów albo rodów, zagospodarowana albo izolowana w sposób zapobiegający zapyleniu ze źródeł zewnętrznych, prowadzona w celu uzyskania obfitych zbiorów łatwo otrzymywanych nasion,
d) drzewo mateczne - drzewo używane do pozyskiwania leśnego materiału rozmnożeniowego przez kontrolowane albo niekontrolowane zapylanie określonego drzewa wykorzystywanego jako osobnik ?Xeński pyłkiem jednego albo wielu drzew,
e) klon - ekipa osobników o jednakowym składzie genetycznym, zdobyta z jednego osobnika w drodze rozmnażania bezpłciowego,
f) mieszanka klonów - ekipa różnych, zidentyfikowanych klonów zmieszanych w ustalonych proporcjach

Czym jest leśny materiał podstawowy znaczenie w Słownik prawo L .