emja zredukowana co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Zredukowana Emisja

Co to jest emisja zredukowana
liczba substancji, jaka nie została wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji istniejącej w wyniku podjętych działań modernizacyjnych albo restrukturyzacyjnych mających na celu:
a) obniżenie wielkości emisji przypadającej na jednostkę powstającego produktu albo jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału albo paliwa w zakładzie, na którego terenie jest położona instalacja objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji, albo
b) obniżenie wielkości emisji odnosząc się do średniej emisji z poprzedniego okresu, albo
c) obniżenie wielkości emisji w wyniku przejęcia poprzez inną instalację produkcji z instalacji zlikwidowanej

Czym jest emisja zredukowana znaczenie w Słownik prawo E .