stanowk grupowanie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Grupowanie Stanowisk

Definicja z ang. Grouping posts, z niem. Gruppieren Beiträge.

Co to znaczy: STANOWISK GRUPOWANIE: Prosta, nieanalityczna sposób wartościowania stanowisk, mechanizm łączenia w Ekipy stanowisk pracy odpowiednio z opracowanym logicznym układem. Podstawy grupowania to:
• grupowanie wg funkcji - łączenie stanowisk pracy wymagających tych samych albo podobnych czynności. Kryterium to umożliwia obsadzenie każdego działu ekspertami z danej dziedziny, mającymi podobne kwalifikacje. Ułatwia koordynację czynności w każdym dziale, nadzór i pozwala uzyskać ekonomię skali w realizacji danej funkcji. Słabymi stronami grupowania wg funkcji może być wolniejszy i zbiurokratyzowany mechanizm decydujący, trudny do zaobserwowania rezultat i Wyliczenie za niego pracowników;
• grupowanie wg przedmiotu - przyporządkowanie czynności wokół wyrobów albo grup wyrobów. Zaletami takiego podejścia jest łatwość integracji i koordynacji całej działalności związanej z Ekipą wyrobów, większa prędkość i skuteczność podejmowania decyzji i sposobność względnie taniej i obiektywnej oceny wyników w zakresie pojedynczego produktu. Może wywołać jednak nadmierną koncentrację menedżerów na swoim wyrobie i przyrost wydatków administracyjnych, gdyż każdy wydział musi mieć własnych ekspertów do takich spraw, jak badanie marketingu czy analizy finansowej;
• grupowanie wg klienta - działanie z myślą o Ustalonych klientach albo ich ekipach. Pozwala organizacji zastosować wykwalifikowanych ekspertów (np. dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych). Wadą sposoby jest trudność w zachowaniu jednolitej polityki spółki i obowiązek utrzymania licznego personelu administracyjnego;
• grupowanie wg lokalizacji (wg kryterium terytorialnego) – grupowanie na podstawie ustalonych miejsc albo obszarów geograficznych. Pozwala reagować na Wymogi szczególnego klienta i środowiskowe cechy różnych regionów. Wadą takiego podejścia jest potrzeba utrzymania licznego personelu administracyjnego;
• grupowanie wg wiedzy i Zdolności (w ten sposób tworzy się na przykład działy badań i rozwoju albo wydziały i katedry na uczelniach wyższych);
• grupowanie wg czasu pracy (dotyczy pomiędzy innymi pracy trzyzmianowej)

Czym jest Stanowisk grupowanie znaczenie w Słownik pracy S .