urząd wojewódzki co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wojewódzki Urząd

Definicja Urząd Wojewódzki: zespół pracowników adm. rządowej, który jest aparatem pomocniczym wojewody. Złożona jest z wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu. Na czele u.w. stoi dyr. generalny, z kolei wydziałami kierują dyrektorzy wydziałów. Organizację u.w. klasyfikuje statut nadany poprzez wojewodę

Czym jest urząd wojewódzki znaczenie w Słownik U .