standardowy profil zużycia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja standardowy profil zużycia energii

Co to jest standardowy profil zużycia energii
zestaw danych o przeciętnym zużyciu energii
elektrycznej w poszczególnych godzinach doby poprzez grupę odbiorców
końcowych:
a) nieposiadających
urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację tych
danych,
b) o zbliżonej
charakterystyce poboru energii elektrycznej,
c) zlokalizowanych na
obszarze działania danego operatora mechanizmu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego;

Czym jest standardowy profil zużycia znaczenie w Słownik prawo S .